Mgr. Martina Ševčíková

Bakalářská práce

Druhá světová válka ve Velkoopatovickém regionu

The Region of Velke Opatovice during the Second World War
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat osud města Velké Opatovice a jeho okolí v době druhé světové války. Podat ucelenou zprávu o životě a osudu mnohých obyvatel na základě archivního materiálu, které poskytlo pro naši práci městské muzeum ve Velkých Opatovicích. Práce se neorientuje na jednotlivé úseky druhé světové války, ale na její nejdůležitější okamžiky, které se prolínají s osudem města. Práce …více
Abstract:
The objective of my bachelor´s work is to describe the history of Velke Opatovice and its surroundings during the Second World War. It provides information about lives and history of people based on archived materials, which the museum of Velke Opatovice provided for our research. My work doesn´t focus on particular parts of the Second World War, but on the most important events that are connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Irina Hobzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta