Bc. Monika Menšíková

Diplomová práce

Profesní dráha výchovného poradce na základní škole

The professional career of an education counselor in primary school
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl představit pohled výchovných poradců základních škol na jejich celkovou profesní dráhu. Konkrétně jsou představena jednotlivá období profesní dráhy a vliv pozice výchovného poradce na jeho profesní dráhu učitele. Dále změny, které v profesní dráze nastávají a také vliv rodiny a pracovního místa na profesní vývoj. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a souvislosti …více
Abstract:
Aim of this study is to present a view of primary education counselors on their own professional career. Specifically, there will be presented individual periods of their professional careers, influence that education couselors have on their profession as a teacher, changes in their professional career and lastly also influence of family and workplace on their professional development. Theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta