Bc. Monika Menšíková

Master's thesis

Profesní dráha výchovného poradce na základní škole

The professional career of an education counselor in primary school
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl představit pohled výchovných poradců základních škol na jejich celkovou profesní dráhu. Konkrétně jsou představena jednotlivá období profesní dráhy a vliv pozice výchovného poradce na jeho profesní dráhu učitele. Dále změny, které v profesní dráze nastávají a také vliv rodiny a pracovního místa na profesní vývoj. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a souvislosti …more
Abstract:
Aim of this study is to present a view of primary education counselors on their own professional career. Specifically, there will be presented individual periods of their professional careers, influence that education couselors have on their profession as a teacher, changes in their professional career and lastly also influence of family and workplace on their professional development. Theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta