Bc. Lenka Oberreiterová

Diplomová práce

Amsterdam, Los Angeles, Petrohrad, Rio de Janeiro, Řím. Seznamte se, prosím!

Amsterdam, Los Angeles, St. Petersburg, Roma, Rio de Janeiro. May I introduce you?
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možností nápravy mezilidských vztahů prostřednictvím autorského projektu, který byl proveden v obci Velká Bíteš. Projekt tvoří jednotlivé akce, které k zprostředkování vztahů mezi občany využívají jejich zájem o poznávání turisticky zajímavých měst. Projektu předcházel průzkum vztahů mezi lidmi v tomto městě. Teoretická část stručně popisuje několik základních sociologických …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the possibility of reformation of interpersonal relations with the help of author´s project, which was executed in Velká Bíteš. This project consists of several events, that has used citizen´s interest in getting to know popular tourist destinations for creating relationship among them. Research of relations among people in this town was done beforehand. Theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta