Vojtěch Roupa

Master's thesis

Tvorba 3D modelů budov s použitím metod digitální průsekové fotogrammetrie

3-Dimensional Buildings Modelling Based on Close-Range Photogrammetry Methods
Anotácia:
V předložené diplomové práci je zpracována problematika digitální průsekové fotogrammetrie s dalším využitím pro tvorbu 3D modelů budov. První část práce vysvětluje základní dělení modelování, možnosti, které skýtá 3D prostor pro vizualizaci předloh. Výběr určité metody v souladu se zadáním práce následuje v další části společně s popisem postupu, který vede k vytvoření 3D modelu Slezskoostravského …viac
Abstract:
In the here presented Diploma thesis, the problematics of close-range Photogrammetry specified in 3-Dimensional buildings modelling, is covered. The first part explains the basic modelling division, possibilities in visualisation of the models. In the next part, choosing the method in accordance with the assignment leading to the creating 3-Dimensional model of Silesian Ostrava Castle is described …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Tomáš Peňáz
  • Oponent: Vladimír Plšek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / odbor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika