Jana MARTINYOVÁ

Diplomová práce

Public relations a politika na příkladě politických stran v Liberci

Public relations and Politics for instance of political parties in Liberec
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku public relations v politice, která je charakterizována vztahem mezi politikem a veřejností, tedy voličem. V teoretické části práce je vysvětlena definice, historie vzniku oboru public relations, typologie, nástroje a subjekty public relations. Pozornost je věnována také politické komunikaci. Public relations jsou v práci vylíčeny jako součást politického …více
Abstract:
This disertation is focused on issue of public relations in politics, which means the relation between politicians and voters. In the teoretical part it describes definition, history, typology of instruments, targets and subjects of public relations. It also put emphasis on political communication. Public relations are desribed as a part of political marketing, namely in a section of propagation. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, M.A. PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTINYOVÁ, Jana. Public relations a politika na příkladě politických stran v Liberci. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta