Theses 

Public relations a politika na příkladě politických stran v Liberci – Jana MARTINYOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Jana MARTINYOVÁ

Master's thesis

Public relations a politika na příkladě politických stran v Liberci

Public relations and Politics for instance of political parties in Liberec

Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku public relations v politice, která je charakterizována vztahem mezi politikem a veřejností, tedy voličem. V teoretické části práce je vysvětlena definice, historie vzniku oboru public relations, typologie, nástroje a subjekty public relations. Pozornost je věnována také politické komunikaci. Public relations jsou v práci vylíčeny jako součást politického marketingu, a to především v části propagace. Další kapitola pak rozebírá jednotlivé politické strany v Liberci. Pozornost je také věnována jejich historii, postavení ve stranickém systému, organizační struktuře a cílům, kterých se snaží jednotlivé politické strany dosáhnout. V praktické části je pak zaměřena pozornost na využití public relations u těchto politických stran. Následně je provedena komparace a v závěru práce jsou navrženy možnosti pro zlepšení jejich situace.

Abstract: This disertation is focused on issue of public relations in politics, which means the relation between politicians and voters. In the teoretical part it describes definition, history, typology of instruments, targets and subjects of public relations. It also put emphasis on political communication. Public relations are desribed as a part of political marketing, namely in a section of propagation. Next chapter describes particular political parties in Liberec. The attention is devoted to their history, position in a party´s system, organization structure and targets, which they want to achieve. Practical part is attended to use public relations in political parties in Liberec. Consequently it is realized the comparison and plans and suggestions for improvements.

Keywords: public relations, politický marketing, politická komunikace, media relations, public affairs, minority relations, press trip, press foyer, astroturfing

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Novotný, M.A. PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARTINYOVÁ, Jana. Public relations a politika na příkladě politických stran v Liberci. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/7/2019 08:36, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz