Bc. Erik Nazarej

Bakalářská práce

Ukrajinský konflikt v kontextu sociální a ekonomické struktury ukrajinských regionů

Conflict in Ukraine in context of social and economic structure of Ukrainian regions
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o ukrajinském konfliktu v jeho politické rovině a snaží se o vysvětlení prostorových aspektů politické krize na pozadí sociální a ekonomické struktury regionů. Analyzuje složení obyvatelstva, volební výsledky a další statistiky a jejich souvislosti. Práce komunikuje s literaturou, která se zabývá touto problematikou a představuje různé pohledy na věc. Pomocí kartografických …více
Abstract:
This thesis is about conflict in Ukraine on political level and tries to explain spatial aspects of the political crisis on the background of social and economical structure of regions. It is analyzing composition of population, election results and other statistics and connections between them. Thesis is using literature that deals with similar problems and represents various points of view. Tries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Maroš Višňovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta