Bc. Erik Nazarej

Bachelor's thesis

Ukrajinský konflikt v kontextu sociální a ekonomické struktury ukrajinských regionů

Conflict in Ukraine in context of social and economic structure of Ukrainian regions
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o ukrajinském konfliktu v jeho politické rovině a snaží se o vysvětlení prostorových aspektů politické krize na pozadí sociální a ekonomické struktury regionů. Analyzuje složení obyvatelstva, volební výsledky a další statistiky a jejich souvislosti. Práce komunikuje s literaturou, která se zabývá touto problematikou a představuje různé pohledy na věc. Pomocí kartografických …more
Abstract:
This thesis is about conflict in Ukraine on political level and tries to explain spatial aspects of the political crisis on the background of social and economical structure of regions. It is analyzing composition of population, election results and other statistics and connections between them. Thesis is using literature that deals with similar problems and represents various points of view. Tries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2017
  • Supervisor: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Maroš Višňovský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta