Theses 

Specializovaná mobilní paliativní péče a kvalita života: Kvalita života lidí, kteří v domácím prostředí pečují o své blízké v terminálním stadiu nemoci – Viktor Polák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Viktor Polák

Diplomová práce

Specializovaná mobilní paliativní péče a kvalita života: Kvalita života lidí, kteří v domácím prostředí pečují o své blízké v terminálním stadiu nemoci

Specialized Mobile Paliative Care and Quality of Life: The Quality of Life of People Caring for Their Dying Relatives at Home

Anotace: Paliativní péče pomáhá nejen umírajícím, ale i jejich rodinám. Je poměrně dobře známo, jaký vliv má nemoc na pacienta. Tato práce je ale zaměřena na rodiny umírajících, starajících se v domácím prostředí o svého blízkého, který je těžce nemocný. Cílem výzkumu bylo získat kvalitativní metodou polostrukturovaného rozhovoru informace o tom, jak prožívají svou situaci, jak se vyrovnávají s nemocí a utrpením svého blízkého. Práce v jednotlivých kasuistikách představuje situaci těchto pečujících. Je doplněna o metodu SEIQoL pro individuální posouzení jejich kvality života

Abstract: Palliative care helps dying people as well as their families. Quite a lot is known about the influence of illnesses on patients but this thesis focuses on the family members taking care of their dying relatives at home. The general goal of the research was to get information about how the family experiences its situation and how they cope with the illness and the suffering of the patient. The method used was qualitative semi-structured interview. On the basis of case reports, this thesis presents the situation of seven family members taking care of their dying relatives. The application of the SEIQoL method (Schedule for the Evaluation of Quality of Life) widens the scope of this thesis

Klíčová slova: paliativní péče, umírání, smrt, SEQoL, pečující

Keywords: palliative care, dying, death, SEIQoL, caregiver

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2010
  • Vedoucí: Martin Kupka
  • Oponent: Olga Pechová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
DOC DOC


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:37, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz