Mgr. Kateřina Kočvarová

Diplomová práce

Spiritualita, locus of control a duševní zdraví ve vztahu k víře

Spirituality, locus of control and mental health in relation to religous faith
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumání vzájemných vztahů mezi spiritualitou, locus of control a duševním zdravím z hlediska náboženského vyznání u vybrané populace mladých dospělých. Předkládaná studie rovněž zkoumá souvislosti mezi vybranými koncepty bez ohledu na víru a ve vztahu k demografickým proměnným. Výzkumný soubor čítá 270 respondentů, kritérium výběru do výzkumu byl věk mezi 19 …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to examine the relationships among spirituality, locus of control and mental health, in terms of religion in a selected population of young adults. This study also explores the relations among selected concepts regardless of faith and in accordance with demographic variables. The research group includes 270 respondents within age range of 19 to 30. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta