Eliška DOSTALOVÁ

Bakalářská práce

Využití prvků Nového cirkusu u dětí v předškolním věku - multimediální DVD

The use of New Circus elements for pre-school children - multimedia DVD
Anotace:
Zásobníkem cviků na závěsných šálách, rovnovážných pomůckách, s žonglérskými míčky a jinými pomůckami chci v bakalářské práci vytvořit základní nabídku a ukázat možnosti cvičení vedoucí k ozvláštnění pohybových činností předškolních dětí. Zásobník je uveden v multimediálním DVD. V úvodu teoretické části práce obecně charakterizuji předškolní věk, možná rizika, která s sebou nesou různé pohybové činnosti …více
Abstract:
In my bachelor thesis I created the supply of exercises on hanging scarves and balance aids, exercises with juggling balls and other apparatuses that are appropriate for pre-school children. I wanted to create an elementary offer and show the possibilities of exercises that make the movement activities of pre-school children unusual. The supply is displayed in the multimedia DVD. At the beginning of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTALOVÁ, Eliška. Využití prvků Nového cirkusu u dětí v předškolním věku - multimediální DVD. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/