Bc. Jan Málek

Diplomová práce

Penzijní připojištění v ČR - historie, současnost a budoucnost

Pension insurance in Czech Republic - past, present and future
Anotace:
Má diplomová práce se věnuje problematice penzijního připojištění, jakožto doplňkovému pilíři důchodového systému v České republice. Cílem práce je zhodnotit patnáctiletou historii penzijního připojištění, porovnat současný stav s požadavky na roli plnohodnotného důchodového pilíře a nastínit možný vývoj a podobu penzijního připojištění v budoucnosti. Budoucnost penzijního připojištění je přímo závislá …více
Abstract:
My thesis deals with the pension´s insurance, as a supplementary pillar of pension system in the Czech Republic. The goal is to evaluate the fifteen-year history of the pension´s insurance, compare the curent status with requirements for the role of a full pension pillar and outline a possible development and a form of pension´s insurance in a future. The future of pension´s insurance directly depends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martina Sedláková
  • Oponent: Ing. Barnabáš Krešne

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní