Theses 

Znalosti studentů Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci o terapii transfuzními přípravky – Michaela Lálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Lálová

Bakalářská práce

Znalosti studentů Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci o terapii transfuzními přípravky

The Knowledge of students of The Institute of Medical Studies at The Technical University in Liberec about Blood Transfusion Product Therapy

Anotace: Bakalářská práce se zabývá znalostmi studentů Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen ÚZS TUL) o terapii transfuzními přípravky. Do transfuzní terapie lze zahrnout transfuzní přípravky i krevní deriváty. Tato bakalářská práce se bude věnovat především transfuzním přípravkům. Práce je dále zaměřena na stupeň znalostí studentů, kteří již problematiku měli ve svém studijním plánu zahrnutou, tedy studenti 2. a 3. ročníku oboru Všeobecná sestra ÚZS TUL prezenční i kombinované formy studia. Bakalářská práce je účelně rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány typy transfuzí, vysvětlen proces podávání transfuze, ošetřovatelský proces u pacienta indikovaného k transfuzi a kompetence zdravotnického personálu při podávání transfuze. Empirická část je složena z výzkumu ve formě dotazníku pro studenty, vyhodnocení dat a vyvození závěrů. Cílem bakalářské práce je vytvoření studijní opory pro zlepšení informovanosti a znalostí v oboru hemoterapie.

Abstract: The Bachelor's thesis is about the knowledge of students of Technical University of Liberec (TUL) about blood transfusion therapy, aka. Hemotherapy. Hemotherapy includes both transfusion products and blood-derived products. This thesis focuses specifically on the transfusion products and on the level of knowledge of students, whom already had this topic in their curriculum (students of 2 nd and 3 rd year of the Nursing major at Institute of Health Studies at TUL, part-time and full-time study). This paper is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes types of transfusions; explains the process of administering a transfusion; nursing process with a patient indicated for a transfusion; and nursing staff's competency while administering transfusion. The empirical part is composed of research in the form of a questionnaire for students; data analysis; and conclusions. The purpose of the thesis is to create support material for improving the education of Hemotherapy.

Klíčová slova: Transfuze, transfuzní terapie, transfuzní přípravky, student, znalosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Kučerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34914 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Lálová, Michaela. Znalosti studentů Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci o terapii transfuzními přípravky. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ústav zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz