Bc. Kateřina Michalcová

Bakalářská práce

Znalecký posudek psychologický

Psychological Expertise
Anotace:
Tématem bakalářské práce je znalecký posudek z oboru psychologie. V první části práce je zrekapitulováno, kdo je to soudní znalec a čím se zabývá. Další část se zabývá tím, jaké jsou disciplíny a metody znaleckého posudku a jaké nezbytné náležitosti by měl znalecký posudek obsahovat. Poslední část je za-měřena především na použití znaleckého posudku při rozhodování svěření dítě-te do péče, při rozvodu …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is the expert opinion in the field of psycholo-gy. The first part sums up, who is an expert witness and what he/she does. Next part discusses disciplines and methods of expert opinion and what necessary elements should the expert opinion include. The last part is focused on the use of expert opinion when deciding child custody during divorce. The aim of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 3. 2017
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní