Bc. Jan Kotalík, DiS.

Diplomová práce

BYOD – Studie nasazení

BYOD - Deployment Study
Anotace:
Tato práce pojednává o fenoménu Bring Your Own Device (BYOD) a bezpečnosti firemních dat. První část této práce je teoreticky laděná a snaží se přiblížit problematiku BYOD. Jsou zde zmíněny důvody jejího vzniku a stručně rozebrány přínosy i rizika BYOD. Teoretická část pokračuje informacemi o zajištění bezpečnosti firemních dat s hlavním zaměřením na mobilní telefony a tablety. Druhá část práce je …více
Abstract:
This thesis discusses the phenomenon of Bring Your Own Device (BYOD) and the security of corporate data. The first part of this work is theoretically focused and is trying to clarify the BYOD issue. There are mentioned reasons for its origin and briefly discussed the benefits and risks of BYOD. The theoretical part continues with information of assuring security of corporate data with the main focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Lubomír Jankových, CSc.
  • Oponent: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS