Bc. Monika Stehlíková

Diplomová práce

Využití prvků basketbalu v teambuildingu ženského basketbalového týmu

Use of Basketball Techniques in Teambuiding Programme for a Womens Basketball Team
Anotace:
V diplomové práci jsme zjišťovali aplikovatelnost námi vytvořených teambuildingových aktivit s basketbalovými prvky v rámci souhrnného teambuildingového programu na tři ženské basketbalové oddíly v praxi. V práci byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazník byl zacílen na hráčky vybraných týmů a jejich trenérů. Výsledky práce ukazují využitelnost teambuldingové programy s basketbalovými prvky …více
Abstract:
In this thesis, we investigated the applicability of us created teambuilding activities with basketball elements within the general teambuilding program for three female basketball teams in practice. The work method was used to survey. The questionnaire focused at players selected teams and their coaches. The results show the usefulness of teambuilding programs with basketball elements. The work may …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Vičar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu