Bc. Zdeněk Vojtěchovský

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikace v praxi

Integrated Marketing Communication in Practice
Anotace:
Předkládaná práce analyzuje marketingovou komunikaci konkrétního podniku PROMOHOTEL Praha. V teoretické části se práce zaměřuje na způsoby marketingové komunikace a faktory, které komunikaci ovlivňují. Dále jsou uváděny faktory ovlivňující chování spotřebitelů a popsány jednotlivé marketingové nástroje. V praktické části je analyzován konkrétní podnik a produkty, které nabízí. Dále jsou popsány způsoby …více
Abstract:
The present work analyzes the marketing communication a concrete company PROMOHOTEL Praha. In the theoretical part of the thesis, the focus is on methods of marketing communications and factors, which influence the communication. There are also mentioned factors, which influence consumers behavior and described individual marketing tools. In the practical part is analyzed specific company and products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní