Theses 

Integrovaná marketingová komunikace v praxi – Bc. Zdeněk Vojtěchovský

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Zdeněk Vojtěchovský

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace v praxi

Integrated Marketing Communication in Practice

Abstract: Předkládaná práce analyzuje marketingovou komunikaci konkrétního podniku PROMOHOTEL Praha. V teoretické části se práce zaměřuje na způsoby marketingové komunikace a faktory, které komunikaci ovlivňují. Dále jsou uváděny faktory ovlivňující chování spotřebitelů a popsány jednotlivé marketingové nástroje. V praktické části je analyzován konkrétní podnik a produkty, které nabízí. Dále jsou popsány způsoby marketingové komunikace, které jsou obohaceny o autorovy návrhy na její zlepšení. V poslední části je sestavena integrovaná marketingová komunikace, na což navazuje zhodnocení efektivnosti této komunikace.

Abstract: The present work analyzes the marketing communication a concrete company PROMOHOTEL Praha. In the theoretical part of the thesis, the focus is on methods of marketing communications and factors, which influence the communication. There are also mentioned factors, which influence consumers behavior and described individual marketing tools. In the practical part is analyzed specific company and products offered. Further disclosed are methods of marketing communications, which are enriched by the author's suggestions for its improvement. The last part is assembled integrated marketing communications, which is related to the evaluation of the effectiveness of this communication.

Keywords: Marketing, Integrovaná marketingová komunikace, Public Relations, Osobní prodej Marketing, Integrate Marketing Communication, Personal Selling

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 19:04, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz