Theses 

Náklady podniku a možnosti ich optimalizácie – Ľubomíra Collins

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Ľubomíra Collins

Bakalářská práce

Náklady podniku a možnosti ich optimalizácie

Up costs and the possibility of optimizing

Abstract: COLLINS, Ľubomíra: Costs in the company and the posibility of reducing. [Bachelor´s thesis]. Banking institut University Praque, forein University Banská Bystrica. Department of ekonomics, pricing, social sciences and law. Head of the bachelor´s thesis : Ing. Radoslav Bajus, PhD. Year of defense: 2014. Number of pages: 51. The subject of bachelor´s thesis up costs of the company and the posibility of optimizing is analysis of costs in the company and subsequent clarification of the costs of Dialcorp s.r.o., OZ by costs types. The first part is devoted to theoretical knowledge of characteristics of the company includes specification of basic terms and methods of costing. The second part is devoted to introduction of the company and objective of existence followed by cost analysis and evaluation of its results. Third chapter and conclusion of the thesis is devoted to suggest possible savings, respectively costs reductions of the company.

Abstract: COLLINS, Ľubomíra: Náklady podniku a možnosti ich znižovania. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: Ing. Radoslav Bajus, PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 51. Predmetom bakalárskej práce náklady podniku a možnosti ich optimalizácie je rozbor nákladov v podniku a následné členenie nákladov spoločnosti Dialcorp s.r.o., OZ podľa nákladových druhov. Prvá časť sa venuje teoretickým poznatkom z oblasti charakteristiky nákladov a ich členenia. Druhá kapitola je venovaná stručnej charakteristike spoločnosti a predmetu jej činnosti a po nej nasleduje samotná analýza nákladov a vyhodnotenie výsledkov analýzy. Tretia kapitola a záver práce je venovaný návrhom možnej úspory , resp. zníženia nákladov podniku.

Klíčová slova: náklady, nákladovosť, hospodárnosť, nákladový druh, spoločnosť, costs, costly, efficiency, cost element, company

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Martin Balajty, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz