Nikol NOCIAROVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí

The case conference as a tool of social and legal protection of children
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí. Cílem mé práce je analyzovat, zda dochází k naplňování stanovených cílů případových konferencí. Teoretická část je věnována případovým konferencím, dalším nástrojům a sociálně-právní ochraně dětí. Aplikační část se zabývá analýzou problémů z praxe. Tato část je zpracována formou komparace tří kazuistik. Jako …více
Abstract:
The topic of bachelor thesis is The case conference as a tool of social and legal protection of children. The aim of my thesis to analyse, whether occurs to fulfillment established aims of the case conferences. The theoretical part is dedicated the case conferences, next tools and social and legal protection of children. The application part deals with the analysis of the problems from practice. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOCIAROVÁ, Nikol. Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií