Nikol NOCIAROVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí

The case conference as a tool of social and legal protection of children
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí. Cílem mé práce je analyzovat, zda dochází k naplňování stanovených cílů případových konferencí. Teoretická část je věnována případovým konferencím, dalším nástrojům a sociálně-právní ochraně dětí. Aplikační část se zabývá analýzou problémů z praxe. Tato část je zpracována formou komparace tří kazuistik. Jako …more
Abstract:
The topic of bachelor thesis is The case conference as a tool of social and legal protection of children. The aim of my thesis to analyse, whether occurs to fulfillment established aims of the case conferences. The theoretical part is dedicated the case conferences, next tools and social and legal protection of children. The application part deals with the analysis of the problems from practice. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOCIAROVÁ, Nikol. Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií