Mgr. Josef Maryáš, Ph.D.

Disertační práce

Molekulární interakce v metastazování low-grade nádorů prsu

Molecular interactions in low-grade breast cancer metastasis
Anotace:
Nádory prsu (BrCa) představují heterogenní onemocnění, které je klasifikováno na základě histologických, klinických a/nebo imunohistochemických (IHC) markerů, které rovněž slouží jako prognostické a prediktivní faktory. Hlavní příčinou úmrtí pacientů s BrCa jsou však metastázy, které vznikají v procesu metastatické kaskády, multifaktoriálního a vícestupňového procesu zahrnujícího tzv. epiteliálně-mesenchymální …více
Abstract:
Breast cancer (BrCa) is a heterogeneous disease currently classified based on histological, clinical and/or immunohistochemical (IHC) markers that also serve as prognostic and predictive factors. However, the most common cause of death of BrCa patients are metastases, which are formed during metastatic cascade, the multistep and multifactorial process involving epithelial-to-mesenchymal transition …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., RNDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta