Bc. David Gešvindr

Diplomová práce

Dostupnost a škálovatelnost při návrhu webové služby ve Windows Azure

Availability and scalability of web services hosted in Windows Azure
Anotace:
Tato diplomová práce studuje problematiku vysoké dostupnosti a škálovatelnosti webových služeb v průběhu celého jejich životního cyklu. Jsou specifikována doporučení týkající se softwarové architektury, která vedou k lepší škálovatelnosti. Aby bylo možné takovou službu vyvinout pro provoz v cloudovém prostředí, práce obsahuje detailní popis cloudových služeb Windows Azure a jejich charakteristik z …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on studies of high availability and scalability of web service through its whole development life-cycle. There is specified list of generic recommendations for software architecture that leads towards better scalability. To be able to develop such a service in a cloud environment, this diploma thesis also focuses on detailed description of Windows Azure cloud services and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy