Bc. Lucie Pyszková

Diplomová práce

Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a US GAAP

Accounting procedures related to mergers according to the Czech accounting legislation and US GAAP
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a US GAAP“ je na základě analýzy účetních postupů při fúzích v souladu s českými účetními normami a US GAAP demonstrovat praktický postup realizace fúze na konkrétním příkladu a následně pak tyto přístupy porovnat. V úvodní části práce zachycuje problematiku fúze v teoretickém pojetí. V následujících kapitolách jsou zmapovány …více
Abstract:
The subject of diploma thesis “Accounting procedures related to mergers according to the Czech accounting legislation and US GAAP“ is to demonstrate practical approaches to mergers in compliance with Czech accounting legislation and US GAAP. Both approaches will be demonstrated by practical example. Comparison of two different approaches is performed subsequently. At the beginning the diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iveta Skalická

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance