Olga SKÝPALOVÁ

Bakalářská práce

Koordinová rehabilitace osob s mentálním a kombinovaným postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením

Coordinated rehabilitation of people with mental and combined disabilities in the home for people with disabilities
Anotace:
Bakalářská práce koordinovaná rehabilitace u osob s mentální a kombinovaným postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením, se zaměřuje na osoby v dospělém věku a různorodost a rozsah služeb, které jsou jim poskytovány. Práce je členěna do dvou částí, a to teoretické a praktické. První část se zaměřuje na specifika osob s mentálním a kombinovaným postižením, dále se zabývá klasifikací a charakteristikou …více
Abstract:
Bachelor thesis coordinated rehabilitation of people with mental and combined disabilities in the home for people with disabilities, focuses on adults, and the diversity and range of services provided to them. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The first part focuses on the specifics of persons with mental and combined disabilities, then it deals with the classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKÝPALOVÁ, Olga. Koordinová rehabilitace osob s mentálním a kombinovaným postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta