Olga SKÝPALOVÁ

Bachelor's thesis

Koordinová rehabilitace osob s mentálním a kombinovaným postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením

Coordinated rehabilitation of people with mental and combined disabilities in the home for people with disabilities
Abstract:
Bakalářská práce koordinovaná rehabilitace u osob s mentální a kombinovaným postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením, se zaměřuje na osoby v dospělém věku a různorodost a rozsah služeb, které jsou jim poskytovány. Práce je členěna do dvou částí, a to teoretické a praktické. První část se zaměřuje na specifika osob s mentálním a kombinovaným postižením, dále se zabývá klasifikací a charakteristikou …more
Abstract:
Bachelor thesis coordinated rehabilitation of people with mental and combined disabilities in the home for people with disabilities, focuses on adults, and the diversity and range of services provided to them. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The first part focuses on the specifics of persons with mental and combined disabilities, then it deals with the classification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKÝPALOVÁ, Olga. Koordinová rehabilitace osob s mentálním a kombinovaným postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta