Jakub Vomáčka

Diplomová práce

Hudebni klip z hlediska střihové skladby

Music video from editing perspective

Anotace:
V této práci jsem se zaměřil na hudební klip. Zabývám se jeho charakteristikou, zejména z pohledu střihové skladby. Mapuji jeho historii a důležité mezníky žánru, skrz které popisuji důležité změny v rozvoji žánru. Nejdříve hudební klip charakterizuji a kategorizuji, abych se poté mohl zaobírat konkrétními oblastmi. Těmi jsou prostor a čas, obsah a forma, digitální technologie, střihové prostředky …více
Abstract:
The theme of this thesis is music video. First i characterise it, especially from a view of editing. I pursue history of music video with certain milestones to describe important changes in development of genre. I apply music video into editing contexts of time and space, content and form, digital technologies, editing tools, surface play and aesthetic of attraction. At the end i write about one selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 10. 2011
  • Vedoucí: Filip Malásek
  • Oponent: Tomáš Doruška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.