Petr LEVINGER

Bakalářská práce

Monitorování pohybové aktivity dětí pomocí akcelerometrů

Monitoring physical activity of children with accelerometers
Anotace:
Cílem této přehledové studie je na základě studia odborné literatury vytvořit doporučení pro adekvátní použití akcelerometrů při monitorování pohybové aktivity dětí. Prvním krokem bude vyhledání vhodných odborných článků, zabývajících se použitím akcelerometrů pro monitorování pohybové aktivity dětí a jejich následné prostudování. Dále bude porovnávána validita a reliabilita článků a také podmínky …více
Abstract:
The aim of this scoping study is based on the study of scientific literature to develop recommendations for the appropriate use of accelerometers for monitoring children's physical activity. The first step will be to find suitable professional articles dealing with the use of accelerometers to monitor physical activity of children and their subsequentstudy. Then validity, reliability and condition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEVINGER, Petr. Monitorování pohybové aktivity dětí pomocí akcelerometrů. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta