Šárka ŠTĚRBOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv masmédií na děti

The influence of mass media on children
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zbývá vlivem masmédií na děti. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část této práce popisuje komunikaci a komunikační proces probíhající prostřednictvím médií. Popisuje samotná média včetně jejich funkcí, ale i možné chování dětí, které může být způsobeno vlivem jejich sdělení. Tento díl se také zabývá mediální výchovou, která by měla dětem pomoci osvojit …viac
Abstract:
This final thesis deals with the influence of mass media on children. It is divided into theoretical and empirical. The theoretical part of this paper describes communication and communication process that occurs through the media. Describes the media itself, including their functions, but possible behaviors of children, which may be caused due to their communication. This part also deals with media …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zverejniť od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. František Sýkora

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚRBOVÁ, Šárka. Vliv masmédií na děti. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe