Filip Šarlej

Diplomová práce

Measurement of Droplets Effect on Free Space Optical Link and Mathematical Modelling of Multi-phase Flow

Measurement of Droplets Effect on Free Space Optical Link and Mathematical Modelling of Multi-phase Flow
Anotace:
Optické bezvláknové spoje se v budoucnosti vyskytnou po boku majoritních komunikačních technologií jako důležitý hráč na poli bezdrátových komunikací. Tato technologie, stejně jako jiné technologie, musí čelit výzvám pramenícím z nestálých a nepříznivých atmosférických podmínek, které rozhodují o výsledné kvalitě přenášeného signálu. Tato práce má za úkol zjistit míru zhoršení přenášeného signálu během …více
Abstract:
Free space optics will emerge alongside major communications technologies as an important player in the field of wireless communications. This technology, like other technologies, has to face the challenges caused by unstable and unfavorable atmospheric conditions that determine the resulting quality of the transmitted signal. The paper is intended to determine the extent of a deterioration of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Wasiu O. Popoola

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie