Theses 

Analýza nabídky ve sportovní a rekreační oblasti v okresu Třebíč jako součást potenciálu cestovního ruchu. – Tomáš DOLEŽAL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš DOLEŽAL

Bakalářská práce

Analýza nabídky ve sportovní a rekreační oblasti v okresu Třebíč jako součást potenciálu cestovního ruchu.

Analysis of offer in the sports and recreational areas in the district of Trebíč as a potentional component of tourism.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou rekreačního a sportovního cestovního ruchu. Teoretická část je zaměřena na definování pojmů, se kterými se můžeme v této oblasti setkat. V praktické části je zahrnuta komparace, primární a sekundární analýza, které jsou graficky znázorněny. Na základě vyhodnocení dat z obou analýz byly vytvořeny: seznam nejperspektivnějších pohybových aktivit, SWOT analýza a návrhy na zlepšení.

Abstract: Bachelor work goes about analysis of recreacional and sport tourism. Theoretical part is focused on defining of terms, we can meet in mentioned areas. In the practical part of work is included comparison, primary and secondary analysis, which are graphicaly dispayed. Based on evaluation of data from both analysis were developed: list of the most promising physical activities, SWOT analysis and suggestions for improvement.

Klíčová slova: cestovní ruch, sportovní cestovní ruch, rekreační cestovní ruch, potenciál, SWOT analýza, subjekty cestovního ruchu, okres Třebíč.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Halina Kotíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

DOLEŽAL, Tomáš. Analýza nabídky ve sportovní a rekreační oblasti v okresu Třebíč jako součást potenciálu cestovního ruchu.. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz