Zuzana Balková

Bakalářská práce

Gender, rovnost mužů a žen ve veřejné správě

Gender, Equality of Men and Women in Public Service
Anotace:
Rovnost mužů a žen je tématem, o které se veřejnost stále více zajímá. Veřejná správa je sektorem, který by měl dbát na správný výklad zákonných požadavků a jejich dodržování v praxi. V práci jsou uvedeny zásadní pojmy z oblasti genderu a rovnosti mužů a žen, zásady rovných příležitostí v České republice a v Evropské unii a porovnání situace rovnosti mužů a žen ve veřejné správě před Listopadem 1989 …více
Abstract:
Equality of men and women is a topic which gains public interest. Public administration is a sector which shall mind proper interpretation of law requirements and abidingness of them in practice. The thesis includes basic terms related to gender and equality of women and men, principles of equal opportunities in the Czech Republic and European Union and comparison of situation in equality of men and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šimek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Balková, Zuzana. Gender, rovnost mužů a žen ve veřejné správě. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika