Bc. Kamila MENŠÍKOVÁ

Diplomová práce

Možnosti spolupráce státního a nestátního sektoru v procesu integrace cizinců na příkladu Asistenčních služeb poskytovaných na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky

Possibilities of cooperation between the governmental and the non-governmental sector in the integration process of foreigners on example of Assistance services provided at the Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of Interior of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi spolupráce státního a nestátního sektoru v procesu integrace cizinců. Vzhledem k vzájemné provázanosti rolí těchto dvou aktérů, kdy stát definuje migrační a integrační politiku a neziskový sektor je v mnoha situacích vykonavatelem jejích konkrétních opatření, je interakce těchto dvou aktérů nevyhnutelná. Jedním z příkladů spolupráce státního a neziskového sektoru …více
Abstract:
Abstract: The thesis is aimed to reveal possibilities of cooperation between the governmental and the non-governmental sector in the integration process of foreigners. Given the interaction between the roles of these two actors , when the state defines migration and integration policy and nonprofit sector is the executor of its concrete measures , the interaction of these two actors is inevitable. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2015
Zveřejnit od: 12. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MENŠÍKOVÁ, Kamila. Možnosti spolupráce státního a nestátního sektoru v procesu integrace cizinců na příkladu Asistenčních služeb poskytovaných na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 11. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q6h33r q6h33r/2
23. 11. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
23. 11. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.