Mgr. Věra MAŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání core-cut biopsie s definitivní operační biopsií při karcinomu prsu z hlediska hormonálních receptorů.

The Comparison of Core-cut Biopsy to Definitive Surgical Biopsy in Breast Carcinoma in Term of Hormone Receptors.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vyšetřování hormonálních receptorů metodou imunohistochemickou u pacientek s karcinomem prsu, které se podrobily jak punkční core-cut biopsii, tak definitivní operační biopsii s vyšetřením obou vzorků ve stejné laboratoři. Cílem bylo porovnat výsledky imunohistochemického vyšetření u souboru náhodně vybraných pacientek z mnoha hledisek od správného odběru …více
Abstract:
The bachelor dissertation is concentrated to problems of the investigation of hormone receptors in breast carcinoma of women, whose undergone both core-cut biopsy ans definitive postoperative biopsy, examinated in the same bioptic laboratory. The aim of the work was the comparisson of the results of imunohistochemical status of breast carcinoma in a group of haphazard chosen pacients in many aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008
Zveřejnit od: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Petr Mičulka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇÁKOVÁ, Věra. Srovnání core-cut biopsie s definitivní operační biopsií při karcinomu prsu z hlediska hormonálních receptorů.. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant