Bc. Daniela TESARČÍKOVÁ

Diplomová práce

Důstojnost umírání a smrt.

The dignity of dying and death.
Anotace:
Tato diplomová práce, jejíž název je "Důstojnost umírání a smrt", poukazuje na problematiku respektování důstojnosti v době umírání v současné době. Smrt je tématem od dávnověku velice poutavým a pohledy na smrt jsou v podstatě nevyčerpatelné a jedinečné v každé době. A protože je smrt z dnešního pohledu vytěsňována na okraj lidského zájmu a zodpovědnost je přenášena na institucionální péči, je někdy …více
Abstract:
The thesis whose title is "Dignity of Dying and Death" poinst out on the issue of respect for dignity at the time of dying. Death it has been a very interesting theme sicne ancient times and the views of death are basically inexhaustible and unique in every age. And because death si being pushed to the margins of human interest today and responsibility is transferred to institutional care it is sometimes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ThDr. Józef Szymeczek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TESARČÍKOVÁ, Daniela. Důstojnost umírání a smrt.. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ