Bc. Oldřich Leischner

Bakalářská práce

Měření pohybové aktivity ve výuce geografie v čase a prostoru

Measuring of move activity during geography lessons in space and time
Anotace:
Bakalářská práce „Měření pohybové aktivity ve výuce geografie v čase a prostoru“ se zaměřuje na měření projevů fyzické aktivity během výuky v terénu a v učebnách. Hlavní projevy, na které se práce zaměří, budou srdeční tep a spálené kalorie, dalšími měřenými hodnotami bude celková uražená vzdálenost. Pohyb během výuky bude zaznamenán v mapě. Teoretická část práce se věnuje hlavě tématu terénní výuky …více
Abstract:
This bachelor thesis, called Measuring of Move Activity During Geography Lessons in Space and Time is focusing on measurement of the physical aktivity during the teaching proces both inside and outside of the classrooms. Main points those will be examined in this work, are the heartbeat and the burned calories. The other measured value will be the total distance covered by the students. The motion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta