Bc. Barbora Schreiberová

Bakalářská práce

Fenomén demetrikace sociálních sítí

The phenomenon of demetrication of social media
Abstract:
The bachelor thesis focuses on visible metrics of social media and on the possibility of hiding them. This work provides description of public social media metrics in the context of a quantified world, and at the same time, it provides description of the term demetrication, with which we work. It clarifies psychological reasons behind the formation of this phenomenon, further it describes the current …více
Abstract:
Bakalárska práca pojednáva o viditeľných metrikách sociálnych sietí a o ich možnom skrývaní. Zaoberá sa popisom verejných metrík v kontexte kvantifikovaného prostredia, a zároveň prináša výklad termínu demetrikácia, s ktorým pracuje. Objasňuje psychologické dôvody za vznikom tohto javu, popisuje aktuálnu situáciu a pokroky v tejto oblasti. V závere načrtáva ako by mohlo skrývanie verejných metrík sociálnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Marek
  • Oponent: RNDr. Michal Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví