Bc. Michal Gazsi

Diplomová práce

Digitální 3D objekty a jejich využití v rámci kulturního dědictví

Digital 3D objects and their use in cultural heritage
Anotace:
Diplomová práce pojednává o digitalizaci kulturního dědictví v rámci tvorby trojrozměrných digitálních objektů. V rámci teoretické části jsou představeny jednotlivá témata, která v celkovém kontextu zahrnují takřka celý proces digitalizace. Nejprve je představeno kulturní dědictví a obecný úvod k digitalizaci. Postupně jsou představeny různá softwarová a hardwarová řešení, které se k digitalizaci vážou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the digitization of cultural heritage in the area of creation of three-dimensional digital objects. Within the theoretical part, individual topics are presented, which in the overall context include almost the entire process of digitization. First, the cultural heritage and a general introduction to digitization are introduced. Various software and hardware solutions related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Kubelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta