Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.

Disertační práce

Reconstitution of recombination-associated DNA synthesis and its regulation

Reconstitution of recombination-associated DNA synthesis and its regulation
Anotace:
Homologní rekombinace (HR) udržuje stabilitu genomu opravou dvouřetězcových zlomů na DNA. Tato dráha, považovaná za bezchybnou, používá homologickú sekvenci nalezenou v genomu na kopírování informace ztracené v místě dvouřetězcového zlomu. Zatímco počáteční kroky této dráhy jsou podrobně přezkoumané, molekulární mechanizmus syntézy DNA asociované s rekombinací je málo prostudovaný. Z tohoto důvodu …více
Abstract:
Homologous recombination (HR) maintains genome stability by repairing DNA double-stranded breaks. It is an error-free pathway, which uses homologous sequence found in the genome to copy the missing information. While the initial steps of HR are well described, the molecular mechanisms of recombination-associated DNA synthesis, and its regulation remains poorly understood. Therefore, we reconstituted …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Pavel Janscak, PhD., doc. RNDr. Karel Říha, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie

Práce na příbuzné téma