Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.

Doctoral thesis

Reconstitution of recombination-associated DNA synthesis and its regulation

Reconstitution of recombination-associated DNA synthesis and its regulation
Abstract:
Homologní rekombinace (HR) udržuje stabilitu genomu opravou dvouřetězcových zlomů na DNA. Tato dráha, považovaná za bezchybnou, používá homologickú sekvenci nalezenou v genomu na kopírování informace ztracené v místě dvouřetězcového zlomu. Zatímco počáteční kroky této dráhy jsou podrobně přezkoumané, molekulární mechanizmus syntézy DNA asociované s rekombinací je málo prostudovaný. Z tohoto důvodu …more
Abstract:
Homologous recombination (HR) maintains genome stability by repairing DNA double-stranded breaks. It is an error-free pathway, which uses homologous sequence found in the genome to copy the missing information. While the initial steps of HR are well described, the molecular mechanisms of recombination-associated DNA synthesis, and its regulation remains poorly understood. Therefore, we reconstituted …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
  • Reader: Dr. Pavel Janscak, PhD., doc. RNDr. Karel Říha, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry