Bc. Hana Plzáková

Bachelor's thesis

Analýza podmínek pro sestavení podnikatelského plánu a jeho realizace

Analysis of conditions of a business plan requirements and its application
Abstract:
Podstatou této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu na založení nové společnosti a jeho realizace. Má dvě části – teoretickou a analytickou. Teoretická část se zaměřuje na popis různých právních forem společností a legislativní úpravu činnosti cestovních kanceláří a agentur. Zároveň také charakterizuje a popisuje strukturu podnikatelského plánu. Spolu s podnikatelským plánem je popsán …more
Abstract:
Substance of this thesis is creation of a business plan of a new company and its realization. It comprises two parts, theoretical and practical. Theoretical part focuses on explanation of various legal forms of companies and legislations of tour operators and travel agencies. At the same time it characterizes and describes the structure of a business plan as well as the need of a marketing and financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Reader: Ing. Jana Kotěšovcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní