Mgr. Iveta Jansová

Bakalářská práce

Monitoring pohybu a zdraví seniorů pomocí mobilních technologií

Monitoring the movement and health of seniors using mobile technologies
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá představením asistivních monitorovacích technologií, určených pro zlepšení života seniorů v domácnostech. Popisuje jednotlivé druhy přístrojů, které dokážou preventivně ochraňovat jejich zdraví, zaznamenávat pohyb a přivolat pomoc v případě nouze. V další části se zabývá stárnutím seniorů, jejich potřebami a možnými technologiemi, které seniorům pomáhají v tomto období života …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with presentation of monitoring assistive technologies designed to improve lives of the elderly at home. The thesis describes various types of devices that can preventively protect their health, record the movements and call for help in case of emergency. The next chapter deals with aging of seniors, their needs and potential technologies that help seniors in this period of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví