Bc. Michael Kohoutek

Diplomová práce

Premonstrátský klášter Louka u Znojma v době předbělohorské (1526-1620)

Premonstratensian monastery in Louka near Znojmo before The Battle of White Mountain (1526-1620)
Anotace:
Cílem práce je navázat a pokračovat v rozvedených tématech, kterými jsem se zabýval v mojí bakalářské práci týkající se louckého kláštera. Mezními letopočty jsem si zvolil rok 1526 a 1620. V roce 1526 nastoupila na český trůn dynastie Habsburků. V tomto období se také plně rozvinulo reformační hnutí s cílem obrodit církev. Reakcí na toto hnutí ze strany katolické církve byla protireformace. V roce …více
Abstract:
The target is to establish and continue divorced topics which I dealt with in my thesis on the Louka Monastery. Limit the years , I chose the year 1526 and the 1620th In 1526 she joined the Czech throne of the Habsburg dynasty. In this period the fully developed reformist movement to revive the church. The response to this movement by the Catholic Church was the Counter-Reformation. In 1620 war broke …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma