Mgr. Hana Petrů

Advanced ('rigorózní') thesis

Compliance v bankovnictví

Compliance in banking
Abstract:
Rigorózní práce se zabývá zakotvením, úlohou a činnostmi funkce compliance v bankovnictví. Compliance je jednou ze součástí řídicího a kontrolního systému banky, společně s interním auditem tvoří základní pilíř kontroly v bance. Banky hrají významnou úlohu na finančním trhu a jako takové podléhají velmi přísné veřejnoprávní regulaci, jejímž cílem je zachovat důvěryhodnost a stabilitu bankovního systému …more
Abstract:
The thesis deals with status, role and activities of the compliance function in banking. Compliance is a part of the management and control system of the Bank, together with the internal audit is an essential pillar of checks at the bank. Banks play an important role in the financial market and as such are subject to very strict public regulation, which aims to preserve the credibility and stability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 12. 2014
  • Reader: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta