Mgr. Michal Greguš, Ph.D.

Disertační práce

Development of non-invasive point-of-care sampling and analysis of biological fluids

Development of non-invasive point-of-care sampling and analysis of biological fluids
Anotace:
Táto práca si kladie za cieľ vývoj takých nových neinvazívnych metód odberov vzoriek v point-of-care diagnostike, ktoré značne znížia pacientove zaťaženie a stres spojený s odberom vzoriek. Výskum je primárne zameraný na neinvazívne biologické vzorky (napríklad kondenzát vydychovaného dychu, alebo pot) a praktický význam je demonštrovaný na monitorovaní biomarkerov pľúcnych chorôb. Okrem iného bola …více
Abstract:
This thesis aims at the development of novel non-invasive point-of-care sampling devices and methods, able to significantly decrease patient’s stress connected with sample collection. Research is primarily focused on non-invasive biological samples (e.g. exhaled breath condensate, sweat) and practical utility is demonstrated on diagnostics and monitoring of biomarkers of lung diseases. Moreover, portable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karel Klepárník, CSc., Dr. Michał Woźniakiewicz, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta