Bc. Otakar Mareš

Bakalářská práce

Řízení obchodu pojišťovny XY

Management of the XY Insurance Company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je podívat se podrobněji na téma pojišťovnictví, konkrétněji na činnost a řízení komerční pojišťovny. V prvních částech práce je popsána pojišťovna jako finanční instituce, legislativní východiska, teoretické principy řízení pojišťovny a zejména obchodu pojišťovny. Je zmíněn proces Solvency II a jeho vliv na řízení rizik. Ve druhé části práce jsou teoretická východiska aplikována …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is to look in detail on the topic of insurance, more specifically on the activity and management of the commercial insurance company. In the first parts of the thesis, the insurance company is described as a financial institution, legislative bases, the theoretical principles of management of the insurance company and, in particular, the business of the insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní