Bc. Jakub Melíšek

Bachelor's thesis

„(Let) History repeat itself“: analýza fikční poetiky seriálu Whitechapel

„(Let) History repeat itself“: analysis of Whitechapel’s poetics
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce, analyticky vychází z poetiky seriálové fikce představené Radomírem D. Kokešem. Analýza britského kriminálního seriálu Whitechapel, vychází z hlavního předpokladu, a to že seriál balancuje na pomezí mezi klasickými (někdy nazývány jako „Zlatý věk“) a soudobými kriminálními seriály. Práce se na poli tří kapitol pokouší tento předpoklad prokázat.
Abstract:
The bachelor thesis is analytically based on the poetics of fiction series presented by Radomír D. Kokeš. The analyses of British criminal TV series Whitechapel is based on the main assumption, that series balanced between classical (sometimes denoted as a “Golden age”) and contemporary criminal series. All three analytical chapters deal with this main assumption.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedúci: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Trnka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Práce na příbuzné téma