Adéla LOOSOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení bolesti u onkologických pacientů

Pain evaluation in oncological patients
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení bolesti u onkologických pacientů. Teoretická část je zaměřená o bolesti jako takové, dále na bolest onkologickou a léčbu onkologické bolesti. Samostatná kapitola pojednává o hodnocení bolesti samotné. V jednotlivých kapitolách jsou popsané faktory ovlivňující bolest, původ a definice bolesti, či také diagnostika. U nádorové bolesti je možné nalézt její …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the pain evaluation at oncological patients. Theoretical part is focused on pain, as well as oncological pain and treatment of oncological pain. A separate chapter deals with the evaluation of pain itself. The individual chapters describe the factors influencing pain, the origin and definition od pain, as well as the diagnosis. In cancer pain, it is possible to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Šípová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOOSOVÁ, Adéla. Hodnocení bolesti u onkologických pacientů. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/