Adéla LOOSOVÁ

Bachelor's thesis

Hodnocení bolesti u onkologických pacientů

Pain evaluation in oncological patients
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení bolesti u onkologických pacientů. Teoretická část je zaměřená o bolesti jako takové, dále na bolest onkologickou a léčbu onkologické bolesti. Samostatná kapitola pojednává o hodnocení bolesti samotné. V jednotlivých kapitolách jsou popsané faktory ovlivňující bolest, původ a definice bolesti, či také diagnostika. U nádorové bolesti je možné nalézt její …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the pain evaluation at oncological patients. Theoretical part is focused on pain, as well as oncological pain and treatment of oncological pain. A separate chapter deals with the evaluation of pain itself. The individual chapters describe the factors influencing pain, the origin and definition od pain, as well as the diagnosis. In cancer pain, it is possible to find …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Simona Šípová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LOOSOVÁ, Adéla. Hodnocení bolesti u onkologických pacientů. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/